Continuous learning: vinden, boeien en bloeien van IT-professionals

Nieuwe tijden vragen om nieuwe manieren van kennisontwikkeling. Snel veranderende technologie zorgt ervoor dat IT-professionals steeds meer en steeds sneller kennis tot zich moeten nemen. Gecombineerd met het feit dat de beroepsbevolking steeds meer bestaat uit kenniswerkers, zien organisaties zich geplaatst voor een interessante uitdaging: hoe bind en boei ik IT-professionals en hoe blijven zij lang inzetbaar?

Continuous learning als antwoord

De whitepaper van MyCademy De snelle opmars van continuous learning biedt een antwoord op bovenstaande vragen. Zowel de IT-professionals als de organisaties waarvoor zij werken profiteren van langdurige voordelen wanneer deze manier van leren wordt ingezet om structureel het kennisniveau van medewerkers te verhogen.

Wat is continuous learning?

Continuous learning is de noodzaak om kennis en vaardigheden voortdurend te ontwikkelen en te verbeteren, om effectiever te presteren en je aan te kunnen passen aan een steeds veranderende werk- en leefomgeving. Dit kan op verschillende manieren: door middel van (traditionele) trainingen op locatie, online, tijdens het werk, maar ook door middel van het bewust opzoeken van nieuwe ervaringen.

Continuous learning is een onderdeel van het professionele leven, zowel tijdens als naast het werk. Het vereist een lerende houding en de bereidheid om mee te bewegen in een wereld die snel verandert. Continuous learning vereist niet alleen een andere mindset van het individu, maar ook van organisaties die werknemers willen boeien.

Andere mindset

Continuous learning is een onderdeel van het professionele leven, zowel tijdens als naast het werk. Het vereist een lerende houding en de bereidheid om mee te bewegen in een wereld die snel verandert. Continuous learning vereist niet alleen een andere mindset van het individu, maar ook van organisaties die werknemers willen boeien. Zij moeten de manieren van leren die zij aanbieden heroverwegen (waarbij de werknemer centraal staat), evenals de resources die zij daarvoor aanwenden. Daarmee realiseren zij een toename van de collectieve kennis in de organisatie en creëren ze een cultuur van groei en ontwikkeling.

Download hier het gratis whitepaper.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.