IT vist tevergeefs naar complimenten

‘Als het allemaal werkt, dan hoor je niks van een eindgebruiker’, dat hoor ik IT’ers regelmatig zeggen. Het klinkt als vissen naar een compliment waarvan je weet dat deze niet ‘gevangen’ wordt. En andersom geldt wanneer iets niet werkt zoals verwacht, dit leidt tot frustratie en ontevredenheid bij diezelfde eindgebruiker.

IT leidt niet tot tevredenheid bij medewerkers

Typisch een ‘gevalletje Herzberg’, denk ik vaak wanneer ik een IT’er zoiets hoor zeggen. Al meer dan een halve eeuw geleden publiceerde Frederic Herzberg zijn ‘Motivatie-Hygiëne-theorie’. Deze theorie gaat uit van twee factoren die een verschillende invloed hebben op de werktevredenheid, namelijk de motivatiefactoren en de hygiënefactoren. De belangrijkste motivatiefactoren zijn presteren, erkenning krijgen, het werk zelf, verantwoordelijkheid en groeimogelijkheden. Bij hygiënefactoren moet je denken aan de werkomstandigheden, bedrijfsbeleid, salaris, de relatie met je manager en jouw collega’s.

De hygiënefactoren (in het Engels ‘dissatisfiers’ genoemd) kunnen bijdragen aan werkontevredenheid wanneer er niet aan wordt voldaan. Wanneer er wel aan deze factoren is voldaan, ontstaat er een neutrale toestand, en dus géén tevredenheid. IT op het werk is in de ogen van Herzberg een duidelijke hygiënefactor, een werkomstandigheid: ‘Het moet gewoon werken’. En daarom, beste IT’er, krijg je geen bedankje van je collega’s als alles werkt zoals het hoort.

Beter presteren leidt wel tot meer tevredenheid

Voor een IT-afdeling is het belangrijk om te zorgen dat ‘de hygiëne’ op orde is. Dit is de benodigde basis voor werktevredenheid. Om werktevredenheid te vergroten, moet er volgens Herzberg gekeken worden naar de motivatiefactoren. Bijvoorbeeld naar de motivatiefactor ‘presteren’. Stel jezelf de vraag hoe je medewerkers beter kunt laten presteren met behulp van IT.

Daarvoor, vind ik, moet je als IT-afdeling boven de technologie uitstijgen en op scenarioniveau onderzoeken waar prestatieverbetering gewenst of nodig is. Waar worstelen medewerkers dagelijks mee waardoor ze niet optimaal kunnen presteren? Wat zijn scenario’s waarbij verbetering nodig is op het gebied van samenwerken, overleggen en kennis opslaan, delen en vinden? Veel organisaties kunnen beter presteren op deze vlakken. En beter presteren leidt, volgens Herzberg, tot een hogere tevredenheid bij medewerkers.

Waar begin je?

Hoe krijg je als IT-afdeling inzicht in deze dagelijkse scenario’s van medewerkers, zodat je kunt werken aan prestatieverbetering én het vergroten van werktevredenheid? Dat hoeft niet zo moeilijk te zijn. De resultaten van een medewerkerstevredenheidsonderzoek geven vaak al een aardig beeld over zaken als overlegcultuur, kennisdeling tussen afdelingen en samenwerken met ketenpartners. Toch is dit in veel gevallen te algemeen en moet je dieper gaan om erachter te komen hoe IT een positieve invloed kan hebben op de motivatiefactor ‘presteren’.

Aan de slag

Wil jij ook weten wat jouw medewerkers nu echt belangrijk vinden en nodig hebben om beter te presteren met behulp van IT? Hiervoor voert Salves regelmatig een ‘Scenario Verbeter Onderzoek’ uit bij haar klanten. Deze korte vragenlijst brengt snel in kaart wat volgens medewerkers het huidige én het gewenste tevredenheidsniveau is van een concreet scenario. Hiermee krijg je als IT-organisatie een duidelijk beeld van de verbeterpunten en waar de veranderbereidheid van medewerkers ligt.

Stop dus met het vissen naar complimenten en zorg ervoor dat jouw medewerkers hun grote vissen kunnen vangen! Want presteren leidt tot meer tevredenheid.

Wil je meer informatie over het Scenario Verbeter Onderzoek van Salves? Neem dan contact op met:

Friso van der Haar

Salves Business Productivity

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.