Whitepaper – Agile Monitor

Inzicht in het functioneren van je Scrum teams

De beloften van Scrum zijn groot: sneller IT-producten opleveren tegen lagere kosten en hogere kwaliteit. En dat alles terwijl de samenwerking tussen IT en de business verbetert. De praktijk is vaak anders. Het is een worsteling om agile werken goed door te voeren, mede omdat de cultuur niet mee verandert.

Agile Monitor = Businesswaarde + Teamtevredenheid 

 

Whitepaper Agile Monitor

De Agile Monitor meet op periodieke basis zowel de businesswaarde als de teamtevredenheid. Lees hierover in de whitepaper van Salves die in samenwerking met Bizzer Media is geproduceerd.

De klant

Er is uiteindelijk maar één stakeholder die bepaalt of agile een succes is: de klant. Die rekent de Scrum teams af op de businesswaarde die zij genereren. Het is onze ervaring dat veel organisaties het succes van agile nog onvoldoende afmeten aan het behalen van deze waarde. Ze kijken alleen of de teams wel werken volgens het Scrum proces. Daarbij realiseren zij zich vaak niet, dat productkwaliteit belangrijker is dan proceskwaliteit. Hét criterium om het succes van agile af te meten is en blijft immers gaan om de vraag of de businessdoelen zijn bereikt.

Daarvoor is het nodig dat teams goed functioneren. Hierbij gaat het om zaken als betrokkenheid, onderlinge communicatie en teamdynamiek. Dit zijn aspecten die deels samenhangen met het Scrum proces, maar die voor een ander deel ook te maken hebben met cultuur en met de eigenschappen van medewerkers zelf.

De Salves Agile Monitor meet daarom op periodieke basis zowel de businesswaarde als de teamtevredenheid. Een eenvoudige en snel in te vullen enquête onder stakeholders in de business en agile teams, geeft inzicht in de pijnpunten en de onderliggende factoren. Zo is voor iedereen duidelijk in welke richting verbeteracties moeten worden gezocht.

Maatwerk

Ieder bedrijf is uniek. Want ieder bedrijf heeft andere processen, andere software en een andere cultuur. Er bestaat daarom geen standaard blauwdruk hoe Scrum teams zouden moeten functioneren, hoe graag sommige partijen die boodschap ook verkondigen. De Agile Monitor is daarom zó opgezet, dat je alleen de dingen meet die voor jouw organisatie van belang zijn. Het laatste wat je immers wilt is jouw organisatie in een keurslijf duwen. Zo haal je meer uit ICT en haal je meer uit jouw dag.

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.