Rijkswaterstaat test AI voor beveiliging bruggen

Veel testers bij Salves zijn dagelijks bezig met het testen van releases en het opstellen van testscripts. Maar soms wordt op een heel fysieke manier getest, vertelt Sander Mol. Hij is Test Manager en werkt bij Rijkswaterstaat aan de inzet van Artificial Intelligence (AI). “Dan rijd ik met een auto vol kinderwagens naar de Biesbosch.”

Voor de duidelijkheid: ook bij het project van Sander is software nodig, en die moet natuurlijk getest worden. “Het is de bedoeling dat de inzet van AI zorgt voor het doorgeven van bepaalde signalen, daar is een programma voor nodig.” Maar de hoofdopgave is toch het ‘trainen’ en testen van het AI-model

Trainen met eigen beelden

Voor het herkennen van onveilige situaties wordt een AI-model gebruikt. Dit model herkent niet alleen specifieke objecten, zoals een kinderwagen of een stuk papier, maar ook of de situatie op de camera afwijkt van wat er normaal verwacht mag worden. Het bereiken van die nauwkeurigheid, bij het real time verwerken van de data, is ingewikkeld. Sander: “Gelukkig zorgde de leverancier van het AI-model er al voor dat het model veel objecten herkent. Maar voor deze specifieke toepassing op bruggen moeten we het system met onze eigen beelden trainen en testen.” Dit trainen gebeurt fysiek op een brug van Rijkswaterstaat.

AI als extra signaal

“Bij dit project richt het team zich op het herkennen van gevaarlijke situaties op bruggen, zodat bedienaars de brugopeningen nog veiliger kunnen uitvoeren.” Deze brugwachters hoeven daarbij niet te vrezen voor hun baan. “Het blijven mensen die de brug bedienen”, maakt Sander duidelijk. “De kunstmatige intelligentie zetten we in ter verhoging van de veiligheid, als een extra signaal voor de brugwachter. Die is verantwoordelijk.”

Veiligheid staat voorop

Het selecteren van een brug klinkt eenvoudig, maar het bleek een uitdaging. “De brug mocht niet te druk of te rustig zijn,” vertelt Sander. Ook moesten er goede mogelijkheden voor een proefopstelling met camera’s zijn. “En natuurlijk moeten de Rijkswaterstaat-regio en de onderhoudsaannemer hun toestemming verlenen. De veiligheid staat daarbij voorop – en de proef is een mogelijk risico.” Voor de proefopstelling koos het team voor de brug over de Biesboschsluis bij Werkendam.