Durf op een andere manier IT’ers te werven

We lezen het bijna dagelijks in de media: het tekort aan ICT’ers op de arbeidsmarkt was nooit eerder zo groot. Dit, terwijl de vraag naar deze specialisten de komende jaren niet zal afnemen én er te weinig professionals opgeleid worden.

Verschillende oplossingen worden regelmatig gesuggereerd. Zo zou het curriculum van de hogescholen en universiteiten aangepast moeten worden. Of we moeten meer mensen uit het buitenland hiernaartoe halen, om het aantal vissen in de vijver te vergroten.

Een aspect wordt echter vergeten: we moeten personeel op een andere manier werven!

Echte teamplayer

Laat ik beginnen met een mooi voorbeeld. Carlo uit Manchester. Hij had geen fantastisch cv en is misschien wat ouder dan de gemiddelde IT’er die aangenomen wordt. Maar het is vooral een super enthousiaste vent, met een geweldig gevoel voor humor. En hij past perfect in het team.

Dergelijke kwaliteiten zijn niet in een cv te vatten. Sterker nog: ik heb eigenlijk in de jaren dat ik betrokken ben bij het werven van medewerkers nog nooit een goed cv gezien. Een tekst die echt precies de persoon in kwestie toont. Let wel: het is een curriculum van iemands hele leven, dat is meer dan slechts een opsomming van ervaringen en diploma’s.

We zoeken passie

Als wij mensen werven letten we in eerste instantie op iemands houding. Ik vraag daarom graag naar de hobby’s van een kandidaat. Als iemand over zijn hobby, zijn passie praat dan wil ik diezelfde vonk zien als het over het vak gaat. Dat zegt veel meer dan ervaring of opleiding. Wij zoeken passie. Voel ik die niet, dan word ik wantrouwig.

Omgekeerd geldt dat dus ook. Soms ontvangen we sollicitanten op gesprek die hooggekwalificeerd zijn, maar die qua karakter of persoonlijkheid niet bij ons passen.

Medewerkers krijgen bij ons een hoge mate van vertrouwen en autonomie. Wij zijn ervan overtuigd dat zo het beste uit de mensen naar boven komt. Maar niet iedereen past in een dergelijke omgeving. Sommigen functioneren beter bij een andere, wat strakkere cultuur en passen dan niet bij ons.

Creatief beroep

De persoonlijkheden die hier optimaal tot hun recht komen zijn creatievelingen. En niet zonder reden, want volgens ons is het werken binnen de IT een creatief beroep, net als een portretschilder of componist. Vraag je tien developers iets te bouwen, dan krijg je tien verschillende resultaten. Mensen die creatief denken gedijen goed bij autonomie, maar moeten zich ook veilig voelen in het team. Diversiteit helpt daar zeker bij, hebben we gemerkt. We zoeken die variatie dan ook beslist bij ons personeel.

Sollicitanten hebben altijd een gesprek met het hele team waarin ze zouden gaan werken. En ja, in de loop van dat gesprek kunnen de teamleden echt wel inschatten hoe het met de technische skills van de kandidaat staat, maar ze zullen vooral een antwoord geven op de vraag of de betreffende persoon in het team past.

Deze manier van werven klinkt wellicht bijzonder, in een tijd waarin iedereen om personeel schreeuwt, maar wie hier niet echt past wordt ongelukkig en zal al snel vertrekken. De organisatie, het team, de nieuwe werknemen én, niet te vergeten, de klant wordt daar ongelukkig van.

Iedereen op gesprek

Dat we toch fantastische medewerkers weten te vinden, heeft onder meer te maken met het feit dat we eigenlijk iedereen uitnodigen voor een gesprek. Juist omdat het schrijven van een goed cv in de praktijk zo lastig blijkt. Daarnaast werven we zoveel mogelijk uit het ‘warme’ netwerk. Aangezien de NPS onder onze medewerkers +80 is horen mensen die een andere baan zoeken al snel positieve verhalen van onze eigen medewerkers. En is hen ook de cultuur van dit bedrijf al duidelijk. Wie op een dergelijke manier personeel durft te werven voert wellicht meer gesprekken dan bij een pure selectie op opleiding en ervaring, maar zal de ware parels weten te vinden.

Peter Deumer is Director Digital Development bij Eurofiber